პარტნიორები
  • ინფორმაცია
  • www.innovator.ge
  • +995 322 54 14 31

ინოვატორი 2005 წელს საქართველოში დაარსდა. დაფუძნებიდან დღემდე კომპანია დინამიურად ვითარდება და ბევრი სიახლე შეაქვს საქმიანობაში. 2014 წლის ივლისში ინოვატორი ევროპის რეგიონების ასამბლეის ბიზნეს ასოციაციის თანადამფუძნებელი გახდა.

დღესდღეობით ინოვატორი მუშაობს შემდეგი მიმართულებით: სამაუწყებლო ტექნიკის დისტრიბუცია, სისტემური ინტეგრაცია, პროფესიონალური კონსალტინგი, საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო მომსახურება.

პროექტზე მუშაობისას ჩვენ საფუძვლიანად ვსწავლობთ დამკვეთის საჭიროებებს და მასზე დაყრდნობით ვთავაზობთ თანამედროვე, ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას. ინოვატორიში შექმნილი პროექტები მომავალზეა ორიენტირებული და იძლევა შემდგომი განვითრების შესაძლებლობას.

პარტნიორები