სამუშაოს წარდგენა

ქართველი კონკურსანტებისთვის

მე 10 საუბილეო ღონისძიებასთან დაკავშირებით ოქროს თვალის კონკურსი ღიაა მხოლოდ ქართველი კონკურსანტებისთვის.

2023 წლის კონკურსის კატეგორიები:

სარისკო კადრი; საუკეთესო ტელე-ოპერატორული ნამუშევარი; საუკეთესო სტუდენტური ნამუშევარი.

ნომინირებულ ნამუშევრებს უნდა ახლდეს:

სარეკლამო და პრეს მასალები (არსებობის შემთხვევაში); ნამუშევრის პოსტერი და ოპერატორის ფოტო; მოკლე ინფორმაცია ავტორზე; ნამუშევრის შექმნის თარიღი; წარდგენილი ნამუშეევრის მოკლე აღწერა.

REGISTRATION FORM:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 3