2023 წლის ფესტივალის წესები და პირობები

2023 წლის საიუბილეო ფესტივალი ღიაა მხოლოდ ქართველი კონკურსანტებისთვის

მე 10 საუბილეო ღონისძიებასთან დაკავშირებით ოქროს თვალის კონკურსი გათვლილია მხოლოდ ქართველი ოპერატორებისთვის.

2023 წლის კონკურსის კატეგორიები:

 • სარისკო კადრი 
 • საუკეთესო ტელე-ოპერატორული ნამუშევარი 
 • საუკეთესო სტუდენტური ნამუშევარი 

მოთხოვნები საკონკურსო ნამუშევრისთვის: ფესტივალზე წარდგენილი ნამუშევრები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 1. გარჩევადობა: არანაკლებ 1920×1080 Full HD;

 2. დასაშვები ფორმატი: ნამუშევრები შეიძლება შეიცავდეს მხატვრულ ფილმებს, დოკუმენტურ ფილმებს, ვიდეო სკეტჩებს, ვიდეო პროფილებს, მუსიკალურ ვიდეოებს და სხვა.

 3. ციფრული ფორმატი: ნამუშევრები წარმოდგენილი უნდა იყოს ციფრულ ფორმატში; ნამუშევრები გამოგვიგზავნეთ ან საიტზე მითითებული გრაფის მიხედვით, ან ატვირთეთ youtube-სა და vimeo-ს პლაფტორმებზე და გამოგვიგზავნეთ ფილმის ლინკი მეილზე თანდართული ინფორმაციით.

ნამუშევრის ფესტივალში მონაწილეობისათვის აუცილებელია :

 • წარდგენილ ნამუშევარზე საავტორო უფლება
 • ან ნებართვა კონტენტის მფლობელისგან.

ნომინირებულ ნამუშევრებს უნდა ახლდეს: :

 • სარეკლამო და პრეს მასალები (არსებობის შემთხვევაში)
 • ნამუშევრის პოსტერი და ოპერატორის ფოტო;
 • მოკლე ინფორმაცია ნამუშევრის ავტორზე.
 • წარდგენილი ნამუშეევრის მოკლე აღწერა
 • ნამუშევრის შექმნის თარიღი

ნამუშევრების გამოყენების წესი: ფესტივალი იტოვებს უფლებას გამოიყენოს საკონკურსო ნამუშევარი

 • ტელევიზიით გაშუქებისთვის
 • სარეკლამო და საინფორმაციო მიზნებისთვის.

სასარგებლო ინფორმაცია მონაწილეები, რომელთა ნამუშევრებიც ნომინირებული იქნება ფესტივალზე, მიიღებენ შეტყობინებას ელექტრონული ფოსტით. 

-

საკონკურსო ნამუშევრის წარდგენა შეუძლიათ:

პროფესიონალ ოპერატორებს

სტუდენტებს

ტელეკომპანიებს

სტუდიებს ან შემოქმედებით გაერთიანებებს

საავტორო უფლებების მფლობელებს